Bestuur Jeugdvakantieweek

Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantieweek heeft als doel de jaarlijkse Jeugdvakantieweek te organiseren. 
Hiervoor is een groot netwerk van vrijwilligers, sponsors en ondersteunende taken nodig waarin het bestuur een coördinerende rol heeft. 

Christa Zaitout-Beumer
Voorzitter

Hans Baaima
Penningmeester

Martine Kelder
Secretaris 

Commissie huttenbouw

De Commissie Huttenbouw is verantwoordelijk voor de coordinatie, planning en uitvoering van de Huttenbouw activiteit binnen de Jeugdvakantieweek.
Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou de Jeugdvakantieweek geen Huttenbouw kunnen aanbieden.
Wij zijn deze vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk!

Lisette Verhoogt
Commissielid

Barbara van Miltenburg
Commissielid

Commissie Verenigingen

De Commissie Verenigingen heeft een coördinerende rol en onderhoud het contact met de activiteiten die door de verenigingen worden georganiseerd.

Eline van Loon
Commissielid

Janine Peters
Commissielid

communicatie

De online communicatie is in handen van meerdere vrijwilligers, begeleid door een vast aanspreekpunt.

Edwin Platteel
Communicatie

Scroll naar top