Bestuur Jeugdvakantieweek

Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantieweek heeft als doel de jaarlijkse Jeugdvakantieweek te organiseren. 
Hiervoor is een groot netwerk van vrijwilligers, sponsors en ondersteunende taken nodig waarin het bestuur een coördinerende rol heeft. 

Christa Zaitout-Beumer
Voorzitter

Hans Baaima
Penningmeester

Robert van der Voorst
Secretaris

Lucas van Kreuningen
Communicatie

Commissie huttenbouw

De Commissie Huttenbouw is verantwoordelijk voor de coordinatie, planning en uitvoering van de Huttenbouw activiteit binnen de Jeugdvakantieweek.
Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou de Jeugdvakantieweek geen Huttenbouw kunnen aanbieden.
Wij zijn deze vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk!

Lisette Verhoogt
Commissielid

Barbara van Miltenburg
Commissielid

Scroll naar top