Inschrijfreglement Jeugdvakantieweek

Inschrijfreglement Deelnemers Jeugdvakantieweek 2022

 1. De Jeugdvakantieweek vindt in 2022 plaats van maandag 15 augustus t/m vrijdag 19 augustus.
 2. De Jeugdvakantieweek wordt georganiseerd voor kinderen die in Koudekerk woonachtig zijn of die in Koudekerk naar school gaan en die in schooljaar 2021-2022 in groep 1 t/m 8 van de basisschool zitten of naar het Voortgezet Onderwijs gaan.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per kind voor de gehele week. Voor de dagexcursie geldt een toeslag van € 7,50.
 4. Voor de dagexcursie kan alleen worden ingeschreven als ook voor de gehele week wordt ingeschreven.
 5. De kinderen worden afhankelijk van de activiteit verdeeld in groepjes en begeleid door groepsleiders die tenminste 15 jaar oud zijn.
 6. Er zijn activiteiten die door de Jeugdvakantieweek zelf worden georganiseerd en activiteiten die door plaatselijke verenigingen of organisaties worden georganiseerd.
 7. Activiteiten georganiseerd door andere verenigingen of organisaties dan de Jeugdvakantieweek zelf, vallen onder verantwoordelijkheid van de betreffende verenigingen of organisaties.
 8. Van kinderen die zijn ingeschreven voor bepaalde activiteiten wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk aanwezig zijn (bekijk van tevoren goed samen voor welke activiteiten wordt ingeschreven).
 9. Kinderen melden zich bij elke activiteit aan én af bij een medewerker van de JVW.
 10. Indien een kind onverhoopt niet kan dient hij/zij bij de organisatie te worden afgemeld. Dit omdat dit gevolgen kan hebben voor teamsamenstellingen en er evt. een ander kind kan worden toegelaten.
 11. De aanvangs- en eindtijden en locaties staan vermeld in het programma.
 12. Gedurende de week kunnen tijden en locaties mogelijk veranderen door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Veranderingen worden gecommuniceerd via email en Facebook. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze kanalen voorafgaand aan activiteiten te raadplegen.
 13. De Stichting Jeugdvakantieweek Koudekerk kan ten alle tijden het programma aanpassen.
 14. Van de kinderen wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn op de locatie van de betreffende activiteit.
 15. De kinderen krijgen bij aanvang van de week een polsbandje. Het polsbandje kan uitsluitend door het kind zelf (het bandje moet worden vastgeklemd) worden afgehaald op zaterdag 13 augustus 2022 tussen 09.00 en 11.00 uur bij de ingang van Rhijndael.
 16. Zonder polsbandje kan niet worden deelgenomen aan de activiteiten.
 17. Tijdens de dagexcursie krijgen kinderen een extra polsbandje met daarop het telefoonnummer van de leiding.
 18. Inschrijven kan uitsluitend online via jeugdvakantieweekkoudekerk.nl tussen 8 juni en 1 juli 2022.
 19. Voor een aantal activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers. Vol = vol.
 20. Betaling kan alleen in combinatie met de inschrijving middels iDeal.
 21. Inschrijvingen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
 22. De Jeugdvakantieweek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan eigendommen van het kind. Ook is de Jeugdvakantieweek niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen van het kind. Deze schade valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders en hun eventuele aansprakelijkheidsverzekering.
 23. Met de inschrijving geven ouders toestemming voor deelname van het kind aan het genoemde programma.
 24. De inschrijfformulieren zijn alleen bedoeld voor de Jeugdvakantieweek 2022 en zijn alleen in te zien door de vrijwilligers. Na afloop worden de formulieren vernietigd en online verwijderd uit de database.
 25. Tijdens activiteiten zullen foto’s en video’s worden gemaakt ten behoeve van onze website en Facebook. Op het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of u er bezwaar tegen heeft dat foto’s van uw kind(eren) voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.
Scroll naar top