Inschrijfreglement Jeugdvakantieweek

Algemeen

 • De Jeugdvakantieweek vindt dit jaar plaats van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus 2021.
 • De organisatie van deze week is in handen van Stichting Jeugdvakantieweek.
 • De Jeugdvakantieweek wordt georganiseerd voor kinderen die komend schooljaar in groep 1 t/m 8 van de basisschool zitten of naar het eerste jaar van het Voortgezet Onderwijs gaan.
 • Er is dit jaar geen apart programma voor middelbare scholieren tot en met 16 jaar.

Inschrijven

  • Inschrijven voor de Jeugdvakantieweek is mogelijk vanaf 5 juli t/m 30 juli 2021.
  • Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier dat tijdens de inschrijfperiode op de website beschikbaar is.
  • Inschrijvingen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per kind voor de gehele week. Voor de dagexcursie geldt een toeslag van € 2,50.
  • Het is alleen mogelijk om per kind in te schrijven. Wil je meerdere kinderen inschrijven dan moet je dus meerdere formulieren invullen.

inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de betaling.

 • Indien bij activiteiten het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt een reservelijst opgesteld. Bij uitval van deelnemers wordt op basis van de reservelijst een vervanger toegewezen.

Activiteiten

 • Er zijn activiteiten die door de Jeugdvakantieweek zelf worden georganiseerd en activiteiten die door plaatselijke verenigingen of organisaties worden georganiseerd.
 • Activiteiten georganiseerd door andere verenigingen of organisaties dan de Jeugdvakantieweek zelf, vallen onder verantwoordelijkheid van de betreffende verenigingen of organisaties.
 • De activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.
 • De kinderen worden afhankelijk van de activiteit verdeeld in groepjes en begeleid door groepsleiders die tenminste 15 jaar oud zijn.
 • Kinderen melden zich bij elke activiteit aan én af bij een medewerker van de Jeugdvakantieweek.

Dagexcursie

 • Voor de dagexcursie geldt een toeslag van € 2,50.
 • Voor de dagexcursie kan alleen worden ingeschreven als ook voor de gehele week wordt ingeschreven.
 • De dagexcursie is uitsluitend voor kinderen van groep 1 tot 8 en kinderen die na de zomervakantie naar de eerste klas van de middelbare school gaan.

Aanvang programma

 • Van kinderen die zijn ingeschreven voor bepaalde activiteiten wordt verwacht dat zij ook daadwerkelijk aanwezig zijn en dat zij bij de betreffende organisatie worden afgemeld indien zij onverhoopt niet kunnen. Dit omdat dit gevolgen kan hebben voor teamsamenstellingen.
 • De aanvangs- en eindtijden en locaties staan vermeld in het programma, welke hier te raadplegen is.
 • Gedurende de week kunnen tijden en locaties mogelijk veranderen door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Veranderingen worden gecommuniceerd op de website en Facebook. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dit zelf te controleren.
 • De Stichting Jeugdvakantieweek Koudekerk kan ten alle tijden het programma aanpassen.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn op de locatie van de betreffende activiteit die vermeld staat in het programma.

Noodcontact

 • De kinderen krijgen bij aanvang van de week een polsbandje met een telefoonnummer van de organisatie. Dit nummer mag uitsluitend worden gebeld in geval van een calamiteit.
 • Er wordt verwacht dat bij een calamiteit het door ouders bij aanmelding opgegeven telefoonnummer bereikbaar is.
 • Nadere informatie over waar en wanneer het polsbandje afgehaald kan worden volgt via e-mail.
  Zo nodig kun je iemand anders vragen het polsbandje voor je mee te nemen.
 • Zonder polsbandje kan niet worden deelgenomen aan de activiteiten.
 • Tijdens de dagexcursie krijgen kinderen een extra polsbandje met daarop het telefoonnummer van de hoofdleider.

Betaling

 • Betaling kan alleen online in combinatie met de inschrijving middels iDeal/Mollie.

Aansprakelijkheid

 • De Jeugdvakantieweek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan eigendommen van het kind.
 • Ook is de Jeugdvakantieweek niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen van het kind. Deze schade valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders en hun eventuele aansprakelijkheidsverzekering.

Toestemming & Privacybeleid

 • Met de inschrijving geven ouders toestemming voor deelname van het kind aan het genoemde programma.
 • Tijdens het evenement kunnen foto’s worden gemaakt ten behoeve van onze website en Facebook. Op het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of u er bezwaar tegen heeft dat foto’s van uw hieronder aangemelde kind voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.
 • De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om de activiteiten te faciliteren in de vorm van deelnemerslijsten.
 • De verstrekte inschrijvingen worden alleen ingezien door vrijwilligers van de Jeugdvakantieweek.
 • Door het inschrijven voor de Jeugdvakantieweek geven ouders ook expliciet toestemming benaderd te worden voor niet-promotie doeleinden door de Stichting Jeugdvakantieweek tenzij anders aangegeven op het formulier.
Scroll naar top